BIGBANG 1

BIGBANG
Mã: 1700045

68.15%(107)
Bình chọn
4MINUTE 2

4MINUTE
Mã: 1700151

15.92%(25)
Bình chọn
(G)I-DLE 3

(G)I-DLE
Mã: 1700076

6.37%(10)
Bình chọn
BTS 4

BTS
Mã: 1700041

4.46%(7)
Bình chọn
100% 5

100%
Mã: 1700037

0.64%(1)
Bình chọn
AB6IX 6

AB6IX
Mã: 1700190

0.64%(1)
Bình chọn
Ailee 7

Ailee
Mã: 1700095

0.64%(1)
Bình chọn
AKMU 8

AKMU
Mã: 1700084

0.64%(1)
Bình chọn
ALi 9

ALi
Mã: 1700085

0.64%(1)
Bình chọn
AOA 10

AOA
Mã: 1700092

0.64%(1)
Bình chọn
Apink 11

Apink
Mã: 1700094

0.64%(1)
Bình chọn
April 12

April
Mã: 1700093

0.64%(1)
Bình chọn